User Tools

Site Tools


10491-lochmorhynchus-patagoniensis-la-gi

Lochmorhynchus patagoniensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lochmorhynchus
Loài (species) L. patagoniensis
Danh pháp hai phần
Lochmorhynchus patagoniensis
Macquart, 1850

Lochmorhynchus patagoniensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lochmorhynchus patagoniensis được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lochmorhynchus patagoniensis tại Wikispecies
10491-lochmorhynchus-patagoniensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)