User Tools

Site Tools


10492-lochmorhynchus-tumbrensis-la-gi

Lochmorhynchus tumbrensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lochmorhynchus
Loài (species) L. tumbrensis
Danh pháp hai phần
Lochmorhynchus tumbrensis
Artigas, 1970

Lochmorhynchus tumbrensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lochmorhynchus tumbrensis được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lochmorhynchus tumbrensis tại Wikispecies
10492-lochmorhynchus-tumbrensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)