User Tools

Site Tools


10493-lochyrus-crassus-la-gi

Lochyrus crassus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lochyrus
Loài (species) L. crassus
Danh pháp hai phần
Lochyrus crassus
Bromley, 1932

Lochyrus crassus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lochyrus crassus được Bromley miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lochyrus crassus tại Wikispecies
10493-lochyrus-crassus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)