User Tools

Site Tools


10497-loewinella-nitidicollis-la-gi

Loewinella nitidicollis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Loewinella
Loài (species) L. nitidicollis
Danh pháp hai phần
Loewinella nitidicollis
Lehr, 1958

Loewinella nitidicollis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Loewinella nitidicollis được Lehr miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Loewinella nitidicollis tại Wikispecies
10497-loewinella-nitidicollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)