User Tools

Site Tools


10498-loewinella-virescens-la-gi

Loewinella virescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Loewinella
Loài (species) L. virescens
Danh pháp hai phần
Loewinella virescens
(Loew, 1871)

Loewinella virescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Loewinella virescens được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Loewinella virescens tại Wikispecies
10498-loewinella-virescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)