User Tools

Site Tools


10517-lonquimayus-notocinereatum-la-gi

Lonquimayus notocinereatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lonquimayus
Loài (species) L. notocinereatum
Danh pháp hai phần
Lonquimayus notocinereatum
Artigas, 1970

Lonquimayus notocinereatum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lonquimayus notocinereatum được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lonquimayus notocinereatum tại Wikispecies
10517-lonquimayus-notocinereatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)