User Tools

Site Tools


10518-lonquimayus-papaveroi-la-gi

Lonquimayus papaveroi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lonquimayus
Loài (species) L. papaveroi
Danh pháp hai phần
Lonquimayus papaveroi
Artigas, 1970

Lonquimayus papaveroi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lonquimayus papaveroi được Artigas miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lonquimayus papaveroi tại Wikispecies
10518-lonquimayus-papaveroi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)