User Tools

Site Tools


10519-lonquimayus-tener-la-gi

Lonquimayus tener
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lonquimayus
Loài (species) L. tener
Danh pháp hai phần
Lonquimayus tener
Bigot, 1878

Lonquimayus tener là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lonquimayus tener được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lonquimayus tener tại Wikispecies
10519-lonquimayus-tener-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)