User Tools

Site Tools


10606-lycomya-germainii-la-gi

Lycomya germainii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lycomya
Loài (species) L. germainii
Danh pháp hai phần
Lycomya germainii
Bigot, 1857

Lycomya germainii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lycomya germainii được Bigot miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lycomya germainii tại Wikispecies
10606-lycomya-germainii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)