User Tools

Site Tools


10664-m-o-pantanal-la-gi

Mèo Pantanal (danh pháp hai phần: Leopardus braccatus) là một loài động vật thuộc họ Mèo. Mèo Pantanal phân bố ở Nam Mỹ nhiệt đới. Nó được đặt tên theo vùng đất ngập nước Pantanal trung bộ Nam Mỹ nhưng chủ yếu xuất hiện ở đồng cỏ, rừng cây bụi, xavan và rừng cây lá sớm rụng. Nó đã từng được xem là phân loài của mèo đồng cỏ Nam Mỹ (Leopardus colocolo) to lớn hơn nhưng đã được tách ra thành loài riêng, chủ yếu dựa trên các khác biệt về màu và kiểu bộ lông và kích thước hộp sọ.[1] Việc chia tách này không được chứng minh bằng phân tích gen,[2][3] dẫn đến việc một vài tác giả vẫn giữ nó là một phân loài của mèo đồng cỏ Nam Mỹ,[4] dù những người khác coi nó "dường như là một loài riêng biệt",[5] và tính hợp lệ của phân tích gen vẫn còn bị nghi vấn.[6]

  1. ^ Garcia-Perea, R. (1994). The pampas cat group (Genus Lynchailurus Severertzov 1858) (Carnivora: Felidae), A systematic and biogeographic review. American Museum Novitates 3096: 1-35.
  2. ^ Johnson, W.E. và đồng nghiệp (1999). “Disparate phylogeographic patterns of molecular genetic variation in four closely related South American small cat species”. Molecular Ecology 8 (s1): S79–S94. doi:10.1046/j.1365-294X.1999.00796.x. 
  3. ^ Macdonald, D., & Loveridge, A., eds. (2010). The Biology and Conservation of Wild Felids. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-923445-5
  4. ^ Pereira, J., Lucherini, M., de Oliveira, T., Eizirik, E., Acosta, G., Leite-Pitman, R. (2008). “Leopardus colocolo”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.4. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2011. 
  5. ^ Sunquist, M. E., & Sunquist, F. C. (2009). Colocolo (Leopardus colocolo). Pp. 146 in: Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. eds. (2009). Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1
  6. ^ Barstow, A.L. & Leslie, D.M. (2012). “Leopardus braccatus (Carnivora: Felidae)”. Mammalian Species 44 (1): 16–25. doi:10.1644/891.1. 
10664-m-o-pantanal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)