User Tools

Site Tools


10693-machimus-alatavicus-la-gi

Machimus alatavicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. alatavicus
Danh pháp hai phần
Machimus alatavicus
Lehr, 1967

Machimus alatavicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus alatavicus được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus alatavicus tại Wikispecies
10693-machimus-alatavicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)