User Tools

Site Tools


10694-machimus-albibarbis-la-gi

Machimus albibarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. albibarbis
Danh pháp hai phần
Machimus albibarbis
(Macquart, 1850)

Machimus albibarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus albibarbis được Macquart miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus albibarbis tại Wikispecies
10694-machimus-albibarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)