User Tools

Site Tools


10695-machimus-annulipes-la-gi

Machimus annulipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. annulipes
Danh pháp hai phần
Machimus annulipes
(Brullé, 1833)

Machimus annulipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus annulipes được Brullé miêu tả năm 1832.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus annulipes tại Wikispecies
10695-machimus-annulipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)