User Tools

Site Tools


10696-machimus-antimachus-la-gi

Machimus antimachus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. antimachus
Danh pháp hai phần
Machimus antimachus
Walker, 1849

Machimus antimachus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus antimachus được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus antimachus tại Wikispecies
10696-machimus-antimachus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)