User Tools

Site Tools


10697-machimus-araxanus-la-gi

Machimus araxanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. araxanus
Danh pháp hai phần
Machimus araxanus
Richter, 1963

Machimus araxanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus araxanus được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus araxanus tại Wikispecies
10697-machimus-araxanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)