User Tools

Site Tools


10700-machimus-armipes-la-gi

Machimus armipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. armipes
Danh pháp hai phần
Machimus armipes
Becker, 1913

Machimus armipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus armipes được Becker miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus armipes tại Wikispecies
10700-machimus-armipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)