User Tools

Site Tools


10701-machimus-arthriticus-la-gi

Machimus arthriticus
Machimus arthriticus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. arthriticus
Danh pháp hai phần
Machimus arthriticus
Zeller, 1840

Machimus arthriticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus arthriticus được Zeller miêu tả năm 1840.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Machimus arthriticus tại Wikimedia Commons
10701-machimus-arthriticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)