User Tools

Site Tools


10703-machimus-bicolor-la-gi

Machimus bicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. bicolor
Danh pháp hai phần
Machimus bicolor
Hull, 1962

Machimus bicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus bicolor được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus bicolor tại Wikispecies
10703-machimus-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)