User Tools

Site Tools


10706-machimus-caudiculatus-la-gi

Machimus caudiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. caudiculatus
Danh pháp hai phần
Machimus caudiculatus
Speiser, 1910

Machimus caudiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus caudiculatus được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus caudiculatus tại Wikispecies
10706-machimus-caudiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)