User Tools

Site Tools


10707-machimus-chrysitis-la-gi

Machimus chrysitis
Asilidae fg07.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. chrysitis
Danh pháp hai phần
Machimus chrysitis
Meigen, 1820

Machimus chrysitis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus chrysitis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Machimus chrysitis tại Wikimedia Commons
10707-machimus-chrysitis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)