User Tools

Site Tools


10709-machimus-comans-la-gi

Machimus comans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. comans
Danh pháp hai phần
Machimus comans
Oldroyd, 1940

Machimus comans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus comans được Oldroyd miêu tả năm 1940.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus comans tại Wikispecies
10709-machimus-comans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)