User Tools

Site Tools


10712-machimus-decipiens-la-gi

Machimus decipiens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. decipiens
Danh pháp hai phần
Machimus decipiens
Theodor, 1980

Machimus decipiens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus decipiens được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus decipiens tại Wikispecies
10712-machimus-decipiens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)