User Tools

Site Tools


10714-machimus-erevanensis-la-gi

Machimus erevanensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. erevanensis
Danh pháp hai phần
Machimus erevanensis
Richter, 1963

Machimus erevanensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus erevanensis được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus erevanensis tại Wikispecies
10714-machimus-erevanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)