User Tools

Site Tools


10719-machimus-gilvipes-la-gi

Machimus gilvipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. gilvipes
Danh pháp hai phần
Machimus gilvipes
(Hine, 1918)

Machimus gilvipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus gilvipes được Hine miêu tả năm 1918.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus gilvipes tại Wikispecies
10719-machimus-gilvipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)