User Tools

Site Tools


10720-machimus-gratiosus-la-gi

Machimus gratiosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. gratiosus
Danh pháp hai phần
Machimus gratiosus
Loew, 1871

Machimus gratiosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus gratiosus được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus gratiosus tại Wikispecies
10720-machimus-gratiosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)