User Tools

Site Tools


10721-machimus-impeditus-la-gi

Machimus impeditus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. impeditus
Danh pháp hai phần
Machimus impeditus
Becker, 1925

Machimus impeditus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus impeditus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus impeditus tại Wikispecies
10721-machimus-impeditus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)