User Tools

Site Tools


10724-machimus-lacinulatus-la-gi

Machimus lacinulatus
Asilidae fg13.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. lacinulatus
Danh pháp hai phần
Machimus lacinulatus
Loew, 1854

Machimus lacinulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus lacinulatus được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Machimus lacinulatus tại Wikimedia Commons
10724-machimus-lacinulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)