User Tools

Site Tools


10725-machimus-largus-la-gi

Machimus largus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. largus
Danh pháp hai phần
Machimus largus
Richter, 1963

Machimus largus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus largus được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus largus tại Wikispecies
10725-machimus-largus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)