User Tools

Site Tools


10726-machimus-lepturus-la-gi

Machimus lepturus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. lepturus
Danh pháp hai phần
Machimus lepturus
Gerstaecker, 1871

Machimus lepturus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus lepturus được Gerstaecker miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus lepturus tại Wikispecies
10726-machimus-lepturus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)