User Tools

Site Tools


10727-machimus-leucocephalus-la-gi

Machimus leucocephalus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. leucocephalus
Danh pháp hai phần
Machimus leucocephalus
Janssens, 1968

Machimus leucocephalus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus leucocephalus được Janssens miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus leucocephalus tại Wikispecies
10727-machimus-leucocephalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)