User Tools

Site Tools


10731-machimus-mauritanicus-la-gi

Machimus mauritanicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. mauritanicus
Danh pháp hai phần
Machimus mauritanicus
Bequaert, 1964

Machimus mauritanicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus mauritanicus được Bequaert miêu tả năm 1964.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus mauritanicus tại Wikispecies
10731-machimus-mauritanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)