User Tools

Site Tools


10733-machimus-mystacinus-la-gi

Machimus mystacinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. mystacinus
Danh pháp hai phần
Machimus mystacinus
Becker, 1923

Machimus mystacinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus mystacinus được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus mystacinus tại Wikispecies
10733-machimus-mystacinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)