User Tools

Site Tools


10745-machimus-rusticus-la-gi

Machimus rusticus
Machimus rusticus 110611.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. rusticus
Danh pháp hai phần
Machimus rusticus
(Meigen, 1820)

Machimus rusticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus rusticus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Machimus rusticus tại Wikimedia Commons
10745-machimus-rusticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)