User Tools

Site Tools


10746-machimus-sadyates-la-gi

Machimus sadyates
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. sadyates
Danh pháp hai phần
Machimus sadyates
Walker, 1849

Machimus sadyates là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus sadyates được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus sadyates tại Wikispecies
10746-machimus-sadyates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)