User Tools

Site Tools


10747-machimus-sareptanus-la-gi

Machimus sareptanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. sareptanus
Danh pháp hai phần
Machimus sareptanus
Becker, 1923

Machimus sareptanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus sareptanus được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus sareptanus tại Wikispecies
10747-machimus-sareptanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)