User Tools

Site Tools


10748-machimus-schuezi-la-gi

Machimus schuezi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. schuezi
Danh pháp hai phần
Machimus schuezi
Lindner, 1961

Machimus schuezi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus schuezi được Lindner miêu tả năm 1961. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus schuezi tại Wikispecies
10748-machimus-schuezi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)