User Tools

Site Tools


10751-machimus-tugajorum-la-gi

Machimus tugajorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. tugajorum
Danh pháp hai phần
Machimus tugajorum
Lehr, 1964

Machimus tugajorum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus tugajorum được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus tugajorum tại Wikispecies
10751-machimus-tugajorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)