User Tools

Site Tools


10752-machimus-ugandiensis-la-gi

Machimus ugandiensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machimus
Loài (species) M. ugandiensis
Danh pháp hai phần
Machimus ugandiensis
Ricardo, 1919

Machimus ugandiensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machimus ugandiensis được Ricardo miêu tả năm 1919. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machimus ugandiensis tại Wikispecies
10752-machimus-ugandiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)