User Tools

Site Tools


10754-machiremisca-decipiens-la-gi

Machiremisca decipiens
Machiremisca decipiens 01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machiremisca
Loài (species) M. decipiens
Danh pháp hai phần
Machiremisca decipiens
Wiedemann, 1820

Machiremisca decipiens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machiremisca decipiens được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Machiremisca decipiens tại Wikimedia Commons
10754-machiremisca-decipiens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)