User Tools

Site Tools


10755-machiremisca-periscelis-la-gi

Machiremisca periscelis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Machiremisca
Loài (species) M. periscelis
Danh pháp hai phần
Machiremisca periscelis
Macquart, 1849

Machiremisca periscelis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Machiremisca periscelis được Macquart miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Machiremisca periscelis tại Wikispecies
10755-machiremisca-periscelis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)