User Tools

Site Tools


10759-macrogenioglottus-la-gi

Macrogenioglottus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Cycloramphidae
Chi (genus) Macrogenioglottus

Macrogenioglottus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Cycloramphidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 1 loài Macrogenioglottus alipioi và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Macrogenioglottus tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Macrogenioglottus tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
10759-macrogenioglottus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)