User Tools

Site Tools


10760-mactea-avocettina-la-gi

Mactea avocettina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mactea
Loài (species) M. avocettina
Danh pháp hai phần
Mactea avocettina
Richter & Mamaev, 1976

Mactea avocettina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mactea avocettina được Richter & Mamaev miêu tả năm 1976. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mactea avocettina tại Wikispecies
10760-mactea-avocettina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)