User Tools

Site Tools


10761-mactea-pyrrhothrix-la-gi

Mactea pyrrhothrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mactea
Loài (species) M. pyrrhothrix
Danh pháp hai phần
Mactea pyrrhothrix
Hermann, 1914

Mactea pyrrhothrix là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mactea pyrrhothrix được Hermann miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mactea pyrrhothrix tại Wikispecies
10761-mactea-pyrrhothrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)