User Tools

Site Tools


10808-maira-bisnigra-la-gi

Maira bisnigra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Maira
Loài (species) M. bisnigra
Danh pháp hai phần
Maira bisnigra
Bigot, 1878

Maira bisnigra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Maira bisnigra được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Maira bisnigra tại Wikispecies
10808-maira-bisnigra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)