User Tools

Site Tools


10809-maira-gloriosa-la-gi

Maira gloriosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Maira
Loài (species) M. gloriosa
Danh pháp hai phần
Maira gloriosa
Walker, 1858

Maira gloriosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Maira gloriosa được Walker miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Maira gloriosa tại Wikispecies
10809-maira-gloriosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)