User Tools

Site Tools


10810-maira-niveifacies-la-gi

Maira niveifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Maira
Loài (species) M. niveifacies
Danh pháp hai phần
Maira niveifacies
(Macquart, 1850)

Maira niveifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Maira niveifacies được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở miền Australasia và miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Maira niveifacies tại Wikispecies
10810-maira-niveifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)