User Tools

Site Tools


10811-maira-sodalis-la-gi

Maira sodalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Maira
Loài (species) M. sodalis
Danh pháp hai phần
Maira sodalis
Walker, 1858

Maira sodalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Maira sodalis được Walker miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Maira sodalis tại Wikispecies
10811-maira-sodalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)