User Tools

Site Tools


10812-maira-splendida-la-gi

Maira splendida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Maira
Loài (species) M. splendida
Danh pháp hai phần
Maira splendida
Guérin-Méneville, 1831

Maira splendida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Maira splendida được Guérin-Méneville miêu tả năm 1831.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Maira splendida tại Wikispecies
10812-maira-splendida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)