User Tools

Site Tools


10830-malacacheta-la-gi

Malacacheta là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 719,345 km², dân số năm 2007 là 17917 người, mật độ 26,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10830-malacacheta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)