User Tools

Site Tools


10838-malhada-de-pedras-la-gi

Malhada de Pedras là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 479,393 km², dân số năm 2007 là 9263 người, mật độ 19,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10838-malhada-de-pedras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)